Agenda

Training Zorg in eigen hand (nog 1 plaats beschikbaar!)

voor eerstelijnszorgverleners die contact hebben met allochtone en/of autochtone laaggeletterden met een chronische aandoening zoals praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, etc.
op 1-6-2017 in Gezondheidscentrum De Zwaaij te Leeuwarden
Meer info & Aanmelden

Werksessie Consultatie ggz, nieuwe stijl

voor huisartsen, POH’s-GGZ, praktijkmanagers, psychologen, psychotherapeuten en psychiaters
op 6-6-2017 in Heerenveen
Meer info & Aanmelden

Tweedaagse cursus 'Positieve psychologie'

voor eerstelijns en GZ-psychologen, (klinisch-)psychologen
van 29-9-2017 t/m 10-11-2017 in Buitengoed Fredeshiem te Steenwijk-De Bult
Meer info & Aanmelden